Welkom

Passend onderwijs vraagt om passend beoordelen: het ontwikkelingsperspectief

Op dit moment zijn er een aantal thema’s die regelmatig aangesneden worden in teamvergaderingen, directie-overleggen of zomaar, aan de koffietafel, omdat iedere (basis)school zich voor de taak gesteld ziet er  een antwoord te geven. Wie heeft het op zijn of haar school niet over:

- opbrengstgericht werken

- passend onderwijs

- ontwikkelingsperspectieven voor zorgleerlingen

Op deze site vindt u informatie over het werken met ontwikkelingsperspectieven voor álle leerlingen van uw school. Omdat ik u wil laten zien dat werken met ontwikkelingsperspectieven (vanaf nu: OP) bovenstaande thema’s perfect met elkaar verbindt.

Werken met een ontwikkelingsperspectief voor alle kinderen wordt succesvol gebruikt op cbs de Klokbeker in Zwolle. Veel van het beeldmateriaal en de voorbeelden leen ik dan ook van hen. Alle informatie op deze site is vrij te gebruiken. Het doel is om zoveel mogelijk basisscholen te motiveren met ontwikkelingsperspectieven aan de slag te gaan, omdat dit recht doet aan de potentie van kinderen.

Vragen na het lezen van de site? Reageer, en jouw vraag helpt je collega misschien ook weer verder. Zo maken we onderwijs, samen.